pijl2  engels

 
infographic Metropoolregio blank100px GGzE infographic GGzE prezi 1 graphic_KNMP_Astma_fonds animatie_samenvattingLR2       4_Waterbeheersplan schemawaterbeheer2 kwelder2 blank100px Flyer_FerdinandBolstraat infographics5 1_Bagyard_infographic gaanzitten4   twee_schemas Einde_terug
Stroomdiagram besluitvorming Metropoolregio Eindhoven
Onderdeel van een Prezi presentatie over Metropoolregio Eindhoven | Shareall
                                    
                Infographic vernieuwde financiering van de jeugdzorg
                      Shareall      
                                    Prezi over informatieveiligheid
                                                GGzE | Shareall
Dynamische infographic over COPD | Convenant Astma-Fonds en KNMP
i.s.m: Maaike Wijnands en Ruud van den Hooff  | oeHoe infographics
Compilatie van stills uit de 3 minuten durende animatie
 
       
 
     
                   
 Waterbeheersplan    
 Visualisatie toekomstbeeld Delfland | Hoogheemraadschap van Delfland
                                     Waterbeheersplan
                                                 Belasting oppervlaktewater door diffuse bronnen | Hoogheemraadschap van Delfland
Waterbeheersplan
Schematische weergave van de waterstaatkundige hoofdstructuur | Hoogheemraadschap van Delfland
     
                   
Artist impression Ferdinand Bolstraat 2011    
Visualisatie straatbeeld 2011 zonder herinrichting | Ondernemersvereniging Ferdinand Bolstraat
               Infographics
                    Buurman & Buurman, media & communicatie
                       Gebruiksaanwijzing op label 
                               Bagyard®
                  Bewegingsoefeningen         
                        Parkinson Patiënten Vereniging | De Kreeft
                                    
                                  
       Natuurproefjes: het zuiveren van water en een regenmeter 
          Lespakket: De Kringloop van het water | Vewin